home paintings  

Tentoonstelling Kijken in de Keuken van Paul van Geert

Exhibition A look into Paul van Geert's kitchen

 

Dit boekje is geschreven naar aanleiding van de tentoonstelling en geeft wat uitleg ...

De tentoonstelling biedt een kijkje in een keuken en tegelijk een kijkje in de verleden tijd... De psychologie van de levensloop en de terugblik in schilderijen, aquarellen, tekeningen, ontwerpen, foto's en allerlei soorten objecten 

 

Paul en Bert, op de achtergrond de Groene Oorlog uit 1966

Paul and Bert, in the background the Green War from 1966

 
   

The exhibition offers a look into the kitchen and simultaneously a look into things past ... The psychology of the human life span and the reminiscence in paintings, watercolors, drawings, designs, photos and all kinds of objects

Het langwerpige schilderij is Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth uit 1966

The elongated painting is The visit of Maria to her niece Elisabeth from 1966

 
   
  Boven de Groene Oorlog uit 1966 is het portret van Paul en Liesbet uit 1976

Above the Green War from 1966 is the portrait of Paul and Liesbet from 1976

 
   
  Achter de paal een stilleven uit 1966 of 1967 en een klein schilderijtje van Leen zwanger van David uit 1972

Behind the pole a still life from 1966 or 1967 and a small painting of Leen expecting David

 
     
  Onderaan drie schilderijen van Leen zwanger, kleine schilderijtjes in het midden van David, groot schilderij onder van Liesbet

Below three paintings of Leen pregnant, middle two she's expecting David, below Liesbet

 
   
  Rechts van de deur een schilderij van Paul en David in het huis te Sint-Maria Laethem, BelgiŽ,1974

Right to the door a painting from Paul and David in the house in Sint Maria Laethem, Belgium, 1974

 
   
  Het grote schilderij bovenaan rechts is Leen, Paul en Guust de hond, ieder met een karnavalspetje

The big painting to the upper right represents Leen, Paul and the dog Guust, each wearing a carnival hat

 
   
  Het kastje in de hoek is de schilderskast met olieverf en penselen, daarboven het palet van Henri Lowie, schilder en Leen's overgrootvader

The cupboard in the corner is the painter's locker with oil paints and brushes, above is the palette of Henri Lowie, painter and Leen's great-grandfather

 
   
  Het grote schilderij in het midden is David in een papaverveld

The big painting in the middle is David in a poppy field

 
   
  Rechts een aantal aquarellen van David en Liesbet, op de ezel Liesbet voor de wegwijzer in Sint Annen, 1976, links de familie in de boomgaard van Sint Maria Laethem, 1975

To the right watercolors of David and Liesbet, on the easel Liesbet in front of the signpost in Sint Annen, 1976, to the left the family in the orchard in Sint Maria Laethem, 1975

 
   
   
 
en dit was dan de uitnodigingskaart, met een foto montage van de echte keuken

and this was the invitation card, with a photo montage of the real kitchen