Schilderijen in de schuur

Paintings in the barn

       

De schilderijen staan opgesteld in de schuur of op de schuurzolder van het huis in Westervelde. Af en toe wordt de opstelling veranderd ...

In 2003 vormden de schilderijen de achtergrond voor een mimevoorstelling in het kader van de Zomertrek.

 

The paintings are placed in the barn or the attic of the barn in Westervelde. When a new painting is added, the placing is changed ...

In 2003 the paintings formed the backdrop for a theatrical mime performance which was part of the Summer festival Zomertrek.

 

back to the paintings home page  
  Franciska, de schutting met Erik, Leentje, Paul en Leen en Hetty en Ika

Franciska, the fence with Erik, Leentje, Paul and Leen and Hetty and Ika

  Franciska, Heleen, Paul die Leen een broche opspelt, Nathan, Liesbet en Leen op de schutting

Franciska, Heleen, Paul pinning on a brooch for Leen, Nathan, Liesbet and Leentje on the fence

  Paul en Leen dansend en Leen als bosnimf

Paul and Leen dancing and Leen as nymph of the woods

  Gerrit en Marjan, Heleen, Paul, Nathan, Liesbet en Leentje

Gerrit and Marjan, Heleen, Paul, Nathan, Liesbet and Leentje

  Paul en Leen in de zogenaamde Chagall opstelling, met haan en bloemen

Paul and Leen in the so-called Chagall setup, with rooster and flowers

  David en Liesbet

David and Liesbet

  Hetty, haar dochter Ika en Paul

Hetty, her daughter Ika and Paul

  Twee keer Liesbet

Liesbet twice

  Marjan tegen de achtergrond van de oude gordijnen

Marjan against the background of the old curtains

  Paul en Leen dansend en David

Paul and Leen dancing and David

back to the paintings home page