Het ontstaan van een schilderij ....  

klik op de foto's voor een grotere afbeelding

click on the pictures for a bigger format

   
Lutgard Waegeman en haar zoon Hans van Fleteren
   
The making of a painting ... Lutgard Waegeman and her son Hans van Fleteren          
           

fase 1

         
  alles begon met een toevallige foto van hans en lutgard op een bruggetje in Hindeloopen, uitkijkend op de sluis naar het IJselmeer

It started with an accidental photo of Hans and Lutgard on a bridge in the small Friesian city of Hindeloopen. overlooking the sluice to the IJselmeer.

fase 2

         
  de foto wordt gebruikt voor het maken van een nauwkeurige tekening in zwart-wit (klik hier voor een detail van de tekening)

The photo is used to make a detailed black-and-white drawing; click here for a detail of the drawing

fase 3

         
         
 
Vervolgens wordt de tekening door middel van een overhead projector overgebracht op het paneel... Ik had vier triplex panelen van 275x100x4 cm tot mijn beschikking, die gebruikt zullen worden als bouwstenen voor de compositie

Next, the drawing is transferred to the panel by means of an overhead projector; I had four plywood panels avaialble of 275x100x4 cm that will serve as building blocks for the final composition

fase 4          
 

De tekening op paneel wordt ingekleurd, eerst met de kwasten, vervolgens met het paletmes

The drawing on the panel is colored, first with the brushes, then with the palette knife

           
         
fase 5          
  Ondertussen is een eerste zijpaneel gemaakt en worden de lijsten voor het hoofd- en de beide zijpanelen gemaakt

Meanwhile, the first sidepanel is ready; the frames for the main and the sidepanels are being made

           
         
           
         
fase 6    
  Naarmate het schilderij groeit wordt de associatie met ikonen aan de ene kant en het werk van Klimt aan de andere kant duidelijker

As the painting grows, the association with icons and the work of Klimt becomes more manifest

 
           
  In de ikoonschilderkunst worden de gezichten van de heiligen zeer gedetailleerd weergegeven en, binnen de regels, zeer realistisch, terwijl de kleding en achtergrond schematisch en decoratief wordt opgezet. Precies hetzelfde deed Klimt in veel van zijn portretten en symbolische stukken

In the art of icon painitng, the faces of the saints are rendered in a highly realistic way, whereas the clothes and background are schematical and decorative. This is exactly what Klimt did in many of his portraits and symbolical pieces.

     
           
  Het linkerpaneel beeldt een rozenboompje af, ondersteund door een leipaaltje. Qua symbool is het zo voor de hand liggend dat het haast een meta-symbool mag heten, een symbool van de symbolen die bij dit soort schilderij thuishoren. Verder bestaat er een vals ruimtelijk verband tussen de achtergrond, de dijk in Friesland, en het rozenstruikje. Het verband bestond wel in de tijd, een dag eerder hadden we de Menkemaborg te Uithuizen bezocht, waar fotos van rozenboompjes zijn gemaakt. Het vervangen van ruimtelijke door tijdsverbanden is typisch voor de Renaissance retabels, waarop bijvoorbeeld verschillende tijdstippen uit het leven van een heilige zijn afgebeeld in dezelfde ruimtelijke omgeving.      
           
  The left panel represents a rosebush, attached to a supporting pole. By way of symbol, it is so obvious that it can pass for a meta-symbol, i.e. a symbol of the symbols that can be associated with this kind of painting. There exists a false spatial relationship between the rosebush and the background, the dike in Friesland. There was nevertheless a temporal connection. A day earlier, we had visited the Menkemaborg, a medieval mansion in the village of Uithuizen near Groningen, where photos of a rosebush were taken. Replacing spatial by temporal connections is typical of the Renaissance retables, which showed, for instance, various stages of the life of a saint in the same spatial environment.  

fase 7

       
  De volgende fase zal bestaan uit de bouw van de houten steunconstructie

The next phase will consist of the building of the wooden supporting construction