Leen Waegeman en Paul van Geert, een broche opspeldend

Olieverf op de restanten van een oude dekenkist

Leen Waegeman and Paul van Geert, pinning up a brooch

Oil on the remains of an old blanket chest

210 cm x 98 cm

overview paintings