Leen Waegeman en Paul van Geert, een broche opspeldend

Olieverf op de restanten van een oude dekenkist

Leen Waegeman and Paul van Geert, pinning up a brooch

Oil on the remains of an old blanket chest

210 x 98 cm

 

Pa en Paulette van Geert aan de keukentafel

Olieverf op de oude keukendeur

Dad and Paulette van Geert at the kitchen table

Oil on the old kitchendoor

300 x 90 cm