Leen Waegeman en Paul van Geert, een broche opspeldend

Olieverf op de restanten van een oude dekenkist

 

Leen Waegeman and Paul van Geert, pinning up a brooch

Oil on the remains of an old blanket chest

 

210 x 98 cm