Erik van Renthergem, Leen de Clercq en Paul van Geert in de tuin te Gent in de Lijnwaadstraat, na het opstellen van de tentoon-stelling “Le Bois D' Amis” in het congrescentrum te Gent in 2004

Olieverf op iepenhout panelen in een iepenhoutenlijst

Erik van Renthergem, Leen de Clercq and Paul van Geert in the garden in Ghent in the Lijnwaadstraat, after putting up the “Le Bois d’Amis” exhibition at the Ghent Congress Centre in 2004

Oil on elm panels in an elm frame

195 x 265 cm

wp172d29e2_0f.jpg
overview paintings